Raporti Vjetor / Republika e Kosovës Institucioni i Avokatit të Popullit

Availability: freely available
Homepage(s):
Fulltext available since: Volume 1 (2000)
Publisher: Republika e Kosovës: Institucioni i Avokatit të Popullit
ZDB-ID: 2533195-4
Subject(s): Political Science
Appearance: Fulltext, online and print
Costs: free of charge
Comment: Früherer Institutionsname: INSTITUCIONI I OMBUDSPERSONIT në KOSOVË