Sborník Praci Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity - P: Řada Psychologická = Series psychologica

Availability: freely available
Homepage(s):
Fulltext available since: Volume 1 (1996)
Fulltext available until: Volume 14 (2010)
Publisher: Masarykova Univerzita
ZDB-ID: 2758293-0
Subject(s): Psychology
P-ISSN(s): 1211-3522
Appearance: Fulltext, online and print
Costs: free of charge