Vycislitelnye Metody i Programmirovanie : Novye Vycislitelnye Technologii ; Naucnyj Zurnal = Numerical Methods and Programming

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 1 (2000)
Verlag: Naucno-Issledovatelskij Vycislitelnyj Centr Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta Imeni M. V. Lonomosova
ZDB Nummer: 2510675-2
Fachgruppe(n):
E-ISSN(s): 1726-3522
P-ISSN(s): 0507-5386
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Teilweise in kyrillischer Schrift; Aufsätze teilweise russisch, teilweise englisch