Revista Brasileira de Recursos Hídricos : RBRH = Brazilian Journal of Water Resources

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (1996)
Verlag: Associação Brasileira de Recursos Hídricos
ZDB Nummer: 2899348-2
Fachgruppe(n):
E-ISSN(s): 2318-0331
P-ISSN(s): 1414-381X
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Volltexte in Portugiesisch oder Englisch