Yād: Faṣlnāma-i taḫaṣṣuṣī-i Bunyād-i Tārīḫ-i Inqilāb-i Islāmī-i Īrān

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 1 (1985)
Verlag: Našrīya-i Bunyād-i Tārīḫ-i Inqilāb-i Islāmī-i Īrān
ZDB Nummer: 2927114-9
Fachgruppe(n):
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos